Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

In- en externe vacature, 32-36 uur, Arnhem

Afdelingsmanager Jeugdgezondheidszorg GGD

GGD Gelderland-Midden is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van de regio Gelderland-Midden. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met extra aandacht voor risicogroepen. 

Wie zijn wij?

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis, GHOR en Crisisbeheersing in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten.

De GGD Gelderland-Midden

De GGD Gelderland-Midden bestaat uit twee afdelingen: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De afdeling JGZ heeft vijf geografische teams onder leiding van elk een eigen teammanager. Deze teams hebben de doelgroep 0-4 (totaal 42 consultatiebureaus verspreid over de regio) en de doelgroep 4-18 jarigen basis en voortgezet onderwijs. De ondersteuning van de afdeling JGZ staat onder leiding van een teammanager bedrijfsvoering JGZ, met daarnaast een aantal beleidsadviseurs. Bovendien zijn twee programmamanagers onder aansturing van de afdelingsmanager bezig met specifieke thema’s. Gezamenlijk vormen de managers het MT van de JGZ en voeren met elkaar regie op de JGZ in de regio Gelderland-Midden.

De GGD is in beweging. Waarbij we dichterbij, pro-actiever en merkbaarder willen zijn. Samen met de directeur Publieke Gezondheid en de afdelingsmanager algemene gezondheidszorg zet jij de koers van de GGD uit en geef jij invulling aan diverse strategische onderwerpen zoals de slogan ‘It takes a healthy village to raise a healthy child’ en het belang van ‘de eerste 1000 dagen van elk kind’. Dit vindt plaats in een complex politiek-bestuurlijke setting.

De afdeling JGZ is de weg ingeslagen om meer integraal management vorm te geven en inhoudelijke innovatie in de regio beter neer te zetten. Deze beweging behoeft nog aandacht en biedt kansen om hier nader invulling aan te geven.

Daarnaast krijgt Publieke Gezondheid en Fysieke veiligheid een prominentere plek binnen de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen werken de afdelingsmanagers van VGGM samen en trekken ze samen op. 

Wat ga je voor ons doen? 

Jij geeft direct leiding aan de teammanagers, programmamanagers en enkele beleidsadviseurs.

Daarnaast ben je, samen het de afdelingsmanager AGZ, het ‘gezicht’ van de GGD en een belangrijke verbindende factor. Jij bent een manager met visie die duidelijke doelen stelt. Jij weet hoe je anderen kunt inspireren en enthousiasmeren. 

Je rapporteert rechtstreeks aan, en ontvangt leiding van de directeur Publieke Gezondheid. Je ontwikkelt strategische doelstellingen en bent eindverantwoordelijk voor de afdeling JGZ. Daarnaast vorm je samen met de andere afdelingsmanagers bij het managementteam VGGM en ben je betrokken bij concern brede vraagstukken. Richting gemeenten vervul je een adviesrol op het gebied van publieke gezondheid in het algemeen en Jeugd Gezondheid Zorg in het bijzonder.

De afdeling JGZ heeft de ambitie om tot de top drie van meest innovatieve JGZ-organisaties van ons land te horen mét een goed werkklimaat. Ze stimuleert professionals continu om bij te dragen aan deze ontwikkeling: op sociaal-medisch gebied; bij de inrichting van het werk; op het gebied van digitalisering en data gedreven werken en het dragen van organisatorische verantwoordelijkheid. 

Een aantal kerntaken zijn:

 • managen van de afdeling, ook in de personele processen;
 • sturen op hoofdlijnen en verantwoordelijkheden leggen daar waar ze horen. Daarmee pas je integraal management toe;
 • zorgen voor continue inhoudelijke doorontwikkeling en innovatie van de dienstverlening, die aansluit bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen;
 • zorgen voor een gezonde financiële situatie van de afdeling met ruimte voor ontwikkeling;
 • realiseren van een productbegroting. Je past inrichting, sturing en processen binnen JGZ daarop aan. Je bent gelijkwaardige gesprekspartner voor de concern controller;
 • adviseren van de directeur Publieke Gezondheid zowel vanuit wat in de omgeving speelt als vanuit de uitvoering van taken van de GGD;
 • breed meedenken en verstevigen van de samenwerking met de andere afdelingen binnen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
 • versterken van de samenwerking met externe partners;
 • realiseren van de verandering rekening houdend met de autonomie van de professional;
 • Meedraaien in het calamiteitenpiket in de rol van operationeel DPG.

Wie we zoeken

 • Je hebt een relevante opleiding op academisch niveau, richting gezondheids-, bestuurs- of sociale wetenschappen.
 • Je hebt meerjarig vergelijkbare managementervaring in een complexe publieke organisatie.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met gezondheidsvraagstukken in het algemeen en met Jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.
 • Je wilt je voor langere tijd committeren aan de JGZ.
 • Je bent thuis in een complex politiek-bestuurlijke setting en je verhoudt je passend en op het gewenste niveau met belanghouders (gemeenten, politie, zorginstellingen, etc.).
 • Je staat voor hetgeen je uitdraagt en laat dit duidelijk zien aan alle collega’s.
 • Een verbinder in alle opzichten; communiceert vanzelfsprekend in alle lagen van de organisatie; geeft en krijgt vertrouwen.
 • Je kijkt eerst naar het geheel en dan pas naar je eigen onderdeel.
 • Je bent coachend en weet medewerkers te inspireren en motiveren.

Wat heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden jou te bieden?

Een zeer uitdagende en boeiende baan voor 32 tot 36 uur per week binnen een plezierige organisatie die er daadwerkelijk toe doet.

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.774,- (functionele schaal 14) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. En een pikettoelage voor bereikbaarheid als operationele DPG. Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling. Tijdens dit eerste jaar krijg je twee keer een beoordeling op je functioneren. Bij wederzijdse tevredenheid, krijg je vervolgens een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. Een Verklaring Omtrent Gedrag en een assessment horen bij de sollicitatieprocedure. 

De procedure

VGGM laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267272

Onderdeel:

JGZ

Regio:

 • Gelderland

Sluitingsdatum:

01-07-2023

Contracttype:

Tijdelijk, met uitzicht op vast

Locatie:

Arnhem

Contactpersonen:

Dorothea van Rijnen

tel.: 020-7267272

Kantooradres:

Eusebiusbuitensingel 43 6828 HZ Arnhem